Bidang Mutasi Pegawai

BIDANG MUTASI PEGAWAI

Bidang mutasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dibidang mutasi structural dan mutasi fungsional.

 

 1. Pemindahan dalam Jabatan
  • Horizontal
   • Level dan jenis jabatan tetap (tour of area)
   • Level sama jenis jabatan beda (tour of duty)
  • Vertikal
   • Naik Jabatan (Promosi)
   • Turun Jabatan (Demosi) : hukuman disiplin dan restrukturisasi organisasi
  • Diagonal
   • Pemindahan jabatan dari struktural ke fungsional
   • Pemindahan jabatan dari structural umum ke khusus
 2. Kenaikan Pangkat

Periode kenaikan pangkat PNS adalah 1 April dan 1 Oktober, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS.

Jenis kenaikan pangkat :

 • Kenaikan pangkat regular
 • Kenaikan pangkat pilihan
 • Kenaikan pangkat pilihan di percepat
 • Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
 • Kenaikan pangkat pengabdian

Pangkat maksimal berdasarkan ijazah bagi pelaksana (staff) untuk yang berijazah SMA : III/b, D-3 : III/c, S-1 : III/d, dan S2 : IV/a.

Eseleon dan Jenjang Pangkat

No Eseleon Pangkat/Golongan Terendah Pangkat/ Golongan Tertinggi
1 I.a Pembina Utama Madya (IV/d) Pembina Utama (IV/e)
2 I.b Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Utama (IV/e)
3 II.a Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Utama Madya (IV/d)
4 II.b Pembina Tk.I (IV/b) Pembina Utama Muda (IV/c)
5 III.a Pembina (IV/a) Pembina Tk.I (IV/b)
6 III.b Penata Tk.I (III/d) Pembina (IV/a)
7 IV.a Penata (III/c) Penata Tk.I (III/d)
8 IV.b Penata Muda Tk.I (III/b) Penata (III/c)
9 V.a Penata Muda (III/a) Penata Muda Tk.I (III/b)